KEHOP-3.2.1-15-2021-00037

A körforgásos gazdaságra történő átállás előkészítési feladatai a mezőgazdasági és zöldhulladékok esetében

A projekt azonosító száma:

KEHOP-3.2.1-15-2021-00037

Kedvezményezett neve:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A projekt címe:

A körforgásos gazdaságra történő átállás előkészítési feladatai a mezőgazdasági és zöldhulladékok esetében

Fejlesztés tárgya, célja:

· Biológiai Körforgásos Gazdaság Elemző- és Tudásközpont létrehozása · Hulladékok és melléktermékek analízise, a MATE Szent István Campus területén képződő hulladékok mennyiségének és összetételének meghatározása, a fizikai, kémiai és biológiai paraméterek vizsgálata · A jelenleg üzemelő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése és egységesítése · Aerob hasznosítás (komposztálás) gépeinek és technológiáinak beszerzése · Szerves termésnövelők és talajjavítók minőségbiztosítási rendszerének létrehozása

A szerződött támogatási összeg:

860 446 850 Ft

A támogatás mértéke:

100%

A projekt kezdete:

2021. 10. 01.

A projekt befejezési dátuma:

2023. 11. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Európai Parlament 2018. május 31-én fogadta el az Európai Bizottság Körforgásos Gazdaság cselekvési tervét (COM (2015) 614), amelynek fő célkitűzése a termékek (élelmiszerek), hulladékok és víz gazdasági körforgásban tartása volt. A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv - egységes szerkezetben az annak módosításáról szóló 2018/851/EU irányelvvel - alapján 2023. december 31-től kötelező lesz a biohulladék elkülönített gyűjtése vagy a keletkezés helyén történő gyűjtése és hasznosítása.

A KEHOP-3.2.1-15-2021-00037 azonosító számú projekt keretein belül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem azt a célt tűzte ki, hogy a fenti szabályzóknak megfelelően a gödöllői Szent István Campuson az egyetemi tudásbázist felhasználva feltárja, elemzi és meghatározza a körforgásos gazdaságra történő áttéréshez szükséges lépéseket, intézkedéseket a mezőgazdasági és zöldhulladékok csökkentése, illetve hasznosítása céljából.

A projekt keretén belül szakmai és anyagi támogatást nyernek azok a kutatások, amelyek elősegítik a magyar agrárinnovációt, így elősegítik a körforgásos és azon belül a biomassza alapú mezőgazdaság létrejöttét. Ezért szükségszerű a biológiai Körforgásos Gazdaság Elemző- és Tudásközpont létrehozása, ahol egy integrált, számos tudományterületet összefogó tudásbázist lehet kialakítani a MATE különböző campusain végzett, a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó kutatási és oktatási tevékenységeinek összesítése révén. Ezáltal lehetőségünk nyílik stratégiák kidolgozására is pl. az élelmiszerhulladék csökkentése érdekében. A projekt során kiemelt figyelmet kapnak azon kutatások, amelyek a korszerű biohulladék kezelési technológiákat fejlesztik, beleértve a talajerőgazdálkodás szempontjából stratégiai fontosságú aerob kezelést, és a megújuló energiát biztosító anaerob fermentációt. Emellett kutatási projektek indulnak a még nem elterjedt, de ígéretes technológiák fejlesztésére is, mint a biohidrogén előállítás, a hidrotermális karbonizáció, vagy a plazmatechnika. A Tudásközpont a kutatás-fejlesztési szerepén túlmenően hozzájárul a hazai jogalkotási és támogatási rendszer megújításához. Ehhez fontos, demonstrációs céllal megszervezzük a biológiailag bontható hulladékok begyűjtését, kezelését és felhasználását a Szent István Campus területén.

A begyűjtött konyhai hulladék közösségi komposztálókban kerül kezelésre a hallgatók bevonásával. Az ő ismereteik bővítésére a Tudásközpontban komposztmesteri képzés indul, amely által nem csak a campus közösségi komposztálóit tudják majd üzemeltetni, hanem akár a lakóhelyükön is elősegíthetik a közösségi komposztálási rendszerek kialakítását. A tanüzemekből származó állati trágya és a parkfenntartásból származó zöldhulladék egy nagyobb kapacitású kísérleti komposztálóba kerül, ahol a legújabb technológiák alkalmazásával kezelik azokat, monitorozva és irányítva a folyamatot.

A kész komposztterméket helyben tudjuk felhasználni, javítva ezzel a parkok, kertek talajerő gazdálkodását, amellyel egyben zárjuk is a biohulladék körforgását. A hulladékstátusz megszűnéséhez azonban szükséges a kész termékek vizsgálata, amelyre egy minőségbiztosítási rendszer felállítását tűztük ki célul.
A pályázathoz kapcsolódó referensek elérhetőségei itt találhatóak: Referensek
A pályázat zárórendezvényének programja itt elérhető: KEHOP Zárórendezvény
Az új hulladékgazdálkodási rendszer itt tekinthető meg: Új hulladékgazdálkodási rendszer