MATE zöld egyetemi tanulmányok

MATE zöld egyetemi tanulmányok

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 09.

MATE zöld egyetemi tanulmányok

Ezen az oldalon az Egyetemen megvalósult, a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság aktuális kérdéseihez kapcsolódó kutatási eredményekről számolunk be.

1. Boros, Anita;  Lentner, Csaba;  Nagy, Vitéz;  Tőzsér, Dávid:  
Perspectives by green financial instruments – a case study in the Hungarian banking sector during COVID-19

Abstract


Recently, the management of the green financial sector has been widely influenced by global socio-economic concerns such as the COVID-19 pandemic and the energy crisis. The purpose of this paper is to evaluate, besides their environmental attitude, what opinions and experiences the affected stakeholders have about the sustainability-related processes in the Hungarian banking sector in the early 2020s. To assess this subject extensively, two questionnaire surveys were conducted in two consecutive years (2020/2021 and 2021/2022), involving 600 and 1,600 participants randomly
chosen from banking databases, respectively. The results indicate that both residential and corporate participants have various but broadening knowledge of green financial instruments. Hungarian residential customers have pointed out the inconveniences of the most popular green loan product (Green Home Program), while there appears a distinct difference in green investment preferences between the two groups of respondents.
Hungarian stakeholders are quite eco-conscious, and so are banks adopting
sustainability and climate risk assessment actions, however, the implementations have much potential to exploit. Respondents also identify the energy crisis-related risks, while their trust in the banking system remains high even under volatile circumstances.
These findings demonstrate that the Hungarian green banking sector has a high degree of crisis resistance with residential and corporate stakeholders behind giving trust and thereby the driving force toward the successful green transition.

BANKS AND BANK SYSTEMS  18 :  1  pp. 116-126. , 11 p.  (2023)

A tanulmány letölthető itt.

2. Bögöly, Gábor;  Wickert, Irén   
Fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás a hazai gyakorlatban

Absztrakt

A XXI. század még hangsúlyosabbá tette a környezeti változások szerepét, melyek alapvetően határozhatják meg a jövőnk alakulását. Amíg az elmúlt évtizedekben a cégek sikerének záloga a pénzügyi eredményeik alakulása volt, addig napjainkra ezeken felül az is fontos tényező, mennyire fenntartható egy vállalat működése.
Ebből kifolyólag új kihívásokat jelent a vállalkozások számára, hogy a gazdasági rendszer szereplőinek fenntarthatósági információk iránti igénye folyamatosan fokozódik, ami megköveteli a számviteli elszámolás korszerűsítését, a környezeti számvitel vállalkozáson belüli kialakítását és analitikai nyilvántartásokkal való alátámasztását.
Kutatásunkban elsősorban a hazai fenntarthatósági beszámolás keretrendszerét tanulmányozzuk. Vizsgáljuk, hogy a jelenleg többnyire önkéntes alapon működő jelentéstételhez hogyan viszonyulnak a hazai vállalkozások. Továbbá felmérjük a beszámolásra nem kötelezett vállalkozások igényeit és elvárásait egy egységes beszámolási standard iránt.

Integrált gondolkodás és integrált vállalati jelentés : Fenntarthatósági kockázatok a gazdasági és energetikai válság árnyékában – BGE Magyar Tudomány Ünnepe konferencia kötet 2023
Budapest, Magyarország :  Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)  (2023)  pp. 4-18. , 15 p.


A tanulmány letölthető itt.

3. Anita, Boros;  László, Kovács   
Green innovation in construction industryand in public works procurement in Hungary: Review

Abstract


The construction industry is an important industry that determines the national economy of almost every country. Due to its productivity, the number of people it employs, and the number of enterprises involved, it is also decisive for other industries. The facilities completed as a result of public works often outlast their dreamers by decades, so it is very important that the
construction industry is open to the innovative development of its operations, products and elements that provide infrastructure for others. The basic hypothesis of our study is that although a rapid regeneration took place in the construction industry after the pandemic situation, which is also supported by the number of public procurement procedures for Hungarian public works, the proportion of procedures using innovative solutions is low, as is the case with sustainability aspects. We also assumed that the share of public procurement procedures integrating R&D results and innovation partnerships is low compared to domestic public procurement.

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION  10 :  2  pp. 18-36. , 19 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

4. Bajkó, Norbert;  Fülöp, Zsolt;  Pércsi, Kinga Nagyné:
Changes in the Innovation- and Marketing-Habits of Family SMEs in the Foodstuffs Industry, Caused by the Coronavirus Pandemic in Hungary

Abstract


The economic specialties caused by the global coronavirus pandemic completely changed everyday life regarding certain sectors. For the small and medium enterprises, processing during the pandemic held several significant challenges, such as: cost-efficient operations, hardship of keeping employees, efficient management of innovation and various corporate activities, keeping the customers, etc. Many enterprises saw severe damages indirectly from the coronavirus pandemic, as society itself had its habits significantly changed, thereby necessitating changes in strategy for small and medium enterprises, most notably for local service providers and producers that have no delivery service. In order to solve the issue at hand, several governments tried applying a variety of solutions—mostly by financing the enterprises in question. The goal of the authors is to understand the current operation of innovation initiatives that small and medium enterprises have post-COVID-19, and to obtain a clear view on changes in marketing habits. Furthermore, the analysis concentrates on the following: the state of family SMEs dealing in foodstuffs, and how to create a future view for such members of the sector by identifying best practices. Using data collected during 2020 and 2021, and employing descriptive statistics and a conjoint analysis, the authors wished to see how the coronavirus pandemic affected SMEs, detect the changes in their marketing and innovation policy due to the pandemic, and help them create core business strategy via consumer feedback. Authors found that SMEs had to innovate by 2021 beyond their 2019 expectations, and that customers had partially validated their endeavors through their answers.

SUSTAINABILITY  14 :  5  Paper: 2914 , 17 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

5. Bencsik, Csilla;  Káposzta, József
Csomagolásmentesség megítélése a mindennapokban

Absztrakt

Az utóbbi években egyre jobban elterjedt a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra való nevelés. Ezek kapcsán sajnálatos módon a világ számos kihívással néz szembe. Ide tartozik a nem fenntartható fogyasztás és termelés, az éghajlatváltozás és a Föld folyamatosan növekvő szennyezése. Ennek eredményeképpen egyre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a környezetvédelemre, egyre több fenntartható mezőgazdaságból származó terméknek kellene a polcokra kerülnie, egyre több környezetbarát csomagolást kellene használnunk, illetve ezekkel együtt egyre több erőfeszítést kellene tennünk a véges energiaforrások megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére. A környezeti fenntarthatóság szempontjából nézzük a valóságot az figyelhető meg, hogy hulladékhegyek úsznak az óceánokban, egyre több genetikailag módosított növény kerül az élelmiszerláncba, programozott elavulásról beszélnek a szakértők, illetve, az energiafelhasználás folyamatosan növekszik. Mindezek miatt tanulmányunkban célul tűztük ki, hogy átfogó képet alkossunk a csomagolásmentességről, annak megítéléséről és jövőbeli lehetőségeiről. Kutatásunkban megvizsgáljuk, hogy az emberek mennyi ismerettel rendelkeznek az újrahasznosíthatóságról, vásárláskor mennyire veszik figyelembe, hogy a megvásárol árunak milyen anyagból készült a csomagolása, milyen formában és mértékben végzik a hulladékok szelektálását, illetve hogyan látják a csomagolásmentesség jövőbeni lehetőségeit.

STUDIA MUNDI - ECONOMICA  9 :  4  pp. 1-15. , 15 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

6. Boros, Anita;  Torma, András;  Koji, László  
A fenntartható építés hulladékgazdálkodási vonatkozásai - gondolatok az "Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén" című kiadvány margójára

In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén
Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022)  480 p.  pp. 5-19., 15 p.

A tanulmány letölthető itt.

7. Boros, Anita;  Torma, András  
A fenntartható épületfelújítások jelentősége. Bevezető gondolatok a "green retrofit" című kötethez

In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – I. Rész - A green retrofit
Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022)  449 p.  pp. 5-15., 11 p

A tanulmány letölthető itt.

8. Boros, Anita;  Torma, András;  Huszár, Barbara Eszter   
A fenntartható épületfelújítások jelentősége. Összegző gondolatok "a green retrofit" című kötethez

In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – I. Rész - A green retrofit
Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022)  449 p.  pp. 239-253. , 15 p.

A tanulmány letölthető itt.

9. Boros, Anita;  Lentner, Csaba;  Nagy, Vitéz   
A fenntarthatóság új szempontjai : a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése

Absztrakt

A környezeti (E), szociális (S) és kormányzati (G) kritériumoknak való megfelelésről a vállalatoknak az ún. nem pénzügyi információkra vonatkozó közzétételek szabályrendszere (keretrendszer) szerint kell beszámolniuk. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen jellemzői vannak az ESGjelentéseknek, azok tükrözik-e az egyes piaci szereplők fenntarthatósági tevékenységét, és melyek a kérdéskör legkurrensebb problémái. Kutatásaink során arra a megállapításra jutottunk, hogy számos egymással párhuzamosan létező – eltérő adatok közzétételét előíró – kötelező és önkéntes közzétételi előírás van, amelyek ezért csak részlegesen alkalmasak a vállalkozások fenntarthatósági tevékenységének az összehasonlítására. A vállalati jelentések egy része emellett csak alapelvi szinten foglalkozik az ESG-kérdésekkel, és csak kisebb hányaduk számol be konkrét intézkedésekről és elért eredményekről. Éppen ezért megfogalmaztuk azokat a javaslatokat is, amelyek a vállalatok ESG-mutatók alapján történő összemérhetőségét támogatják.

PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)  67 :  2  pp. 186-200., 15 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

10. Boros, Anita;  Kovács, László   
A zöld építés fogalomrendszere a nemzetközi kutatások tükrében

Absztrakt

​​​​​​​Az elmúlt időszakban egy lényeges paradigmaváltásnak lehetünk tanúi az építésgazdaság területén is: a nemzetközi gazdasági környezetben bekövetkezett hirtelen változások, a pandémiás helyzet eredményezte közegészségügyi kockázatok, az orosz-ukrán konfliktus még inkább rávilágított azokra a problémákra, amelyekkel az építőipari ágazta globálisan küzd. Ennek köszönhetően az építőipar különböző szegmenseivel foglalkozók már néhány évtizede azon dolgoznak, hogy feltárják, miként lehetne az építésgazdasághoz köthető hátrányos következményeket mérsékelni, a fogyatkozóban lévő alapanyagokat a meglévő erőforrásokra építve újakkal helyettesíteni vagy a meglévő anyagokat valamiként a gazdasági körforgásban tartani. A jelen tanulmányunk célja éppen az, hogy feltárja az elmúlt időszak kutatásainak a főbb fókuszterületeit. Ezzel egy átfogó képet adva arról, melyek azok a tématerületek, amelyek napjainkban a tudományos kutatások homlokterében állnak az építőipar zöld átmenetét támogató folyamatokban.

MAGYAR MINŐSÉG  31 :  11  pp. 33-56. , 24 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

11. Boros, Anita;  Huszár, Barbara  
A zöld pénzügyi termékek az európai bankok portfóliójában - magyarországi kitekintéssel

POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT     (2022)

12. Boros, Anita;  Torma, András  
Az építési-bontási hulladék újrahasznosításának lehetséges fejlesztési irányai. Összegző gondolatok az "Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén" című kötethez

In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén
Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022)  480 p.  pp. 402-428. , 27 p.


A tanulmány letölthető itt.

13. Boros, Anita;  Torma, András  
Az innovatív építőanyagok, termékek, technológiák jelentősége. Bevezető gondolatok "Az innovatív építőanyagok, termékek, technológiák" című kötethez

In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – III. Rész – Innovatív építőanyagok, termékek, technológiák

A tanulmány letölthető itt.

14. Boros, Anita;  Kovács, László   
Characteristics of green public procurement in Hungary

Abstract

Recently, the management of the green financial sector has been widely influenced by global socio-economic concerns such as the COVID-19 pandemic and the energy crisis. The purpose of this paper is to evaluate, besides their environmental attitude, what opinions and experiences the affected stakeholders have about the sustainability- related processes in the Hungarian banking sector in the early 2020s. To assess this subject extensively, two questionnaire surveys were conducted in two consecutive years (2020/2021 and 2021/2022), involving 600 and 1,600 participants randomly chosen from banking databases, respectively. The results indicate that both residential and corporate participants have various but broadening knowledge of green financial instruments. Hungarian residential customers have pointed out the inconveniences of the most popular green loan product (Green Home Program), while there appears a distinct difference in green investment preferences between the two groups of respondents.
Hungarian stakeholders are quite eco-conscious, and so are banks adopting
sustainability and climate risk assessment actions, however, the implementations have much potential to exploit. Respondents also identify the energy crisis-related risks, while their trust in the banking system remains high even under volatile circumstances.
These findings demonstrate that the Hungarian green banking sector has a high degree of crisis resistance with residential and corporate stakeholders behind giving trust and thereby the driving force toward the successful green transition.

STUDIA MUNDI - ECONOMICA  9 :  4  pp. 39-49. , 11 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

15. Boros, Anita;  Huszár, Barbara Eszter   
Green Financial Products ind the European Bank's Portfolios - with a Hungarian perspective

​​​​​​​

 

POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT  18 :  Special Issue    (2022)

16. Boros, Anita;  Varga-Grund, Szabina;  Gordos, Bianka  
Greenwashing a kozmetikai iparban : A fenntartható termékmegjelölés uniós szabályozása

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY  77 :  12  pp. 499-509. , 10 p.  (2022)

17. Boros, Anita   (szerk.) ;  Torma, András   (szerk.)
Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén

Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022) ,  480 p.

A tanulmány letölthető itt.

18. Boros, Anita;  Lentner, Csaba;  Nagy, Vitéz   
New Aspects of Sustainability : Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports

Absztrakt

A környezeti (E), szociális (S) és kormányzati (G) kritériumoknak való megfelelésről a vállalatoknak az ún. nem pénzügyi információkra vonatkozó közzétételek szabályrendszere (keretrendszer) szerint kell beszámolniuk. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen jellemzői vannak az ESGjelentéseknek, azok tükrözik-e az egyes piaci szereplők fenntarthatósági tevékenységét, és melyek a kérdéskör legkurrensebb problémái. Kutatásaink során arra a megállapításra jutottunk, hogy számos egymással párhuzamosan létező – eltérő adatok közzétételét előíró – kötelező és önkéntes közzétételi előírás van, amelyek ezért csak részlegesen alkalmasak a vállalkozások fenntarthatósági tevékenységének az összehasonlítására. A vállalati jelentések egy része emellett csak alapelvi szinten foglalkozik az ESG-kérdésekkel, és csak kisebb hányaduk számol be konkrét intézkedésekről és elért eredményekről. Éppen ezért megfogalmaztuk azokat a javaslatokat is, amelyek a vállalatok ESG-mutatók alapján történő összemérhetőségét támogatják.

PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)  67 :  2  pp. 181-195., 15 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

19. Boros, Anita;  Torma, András;  Huszár, Barbara Eszter   
Összegző gondolatok "Az innovatív építőanyagok, termékek, technológiák" című kötethez


In: Boros, Anita; Torma, András (szerk.)  Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – III. Rész – Innovatív építőanyagok, termékek, technológiák

Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022)  387 p.  pp. 337-345. , 9 p.

A tanulmány letölthető itt.

20. Boros, Anita (szerk.);  Torma, András(szerk.):
Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – I. Rész - A green retrofit

Győr, Magyarország:  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022) ,  449 p.

A tanulmány letölthető itt.

21. Boros, Anita (szerk.);  Torma, András (szerk.):
Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – II. Rész – A moduláris építészet

Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022) ,  319 p.

A tanulmány letölthető itt.

22. Boros, Anita (szerk.); Torma, András (szerk.)
Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén – III. Rész – Innovatív építőanyagok, termékek, technológiák

Győr, Magyarország :  Universitas-Győr Nonprofit Kft.  (2022) ,  387 p.

A tanulmány letölthető itt.

23. Cuhadar, Sevinur;  Rudnák, Ildikó
Literature review: sustainable leadership

Abstract

Employees,  leaders,  and  organizations  continue  to  struggle  to  comprehend  the  concept  of sustainable  leadership.  It  is  a  problem  for  today's  organizations  to  identify  this  concept  itself. Sustainable  leadership  refers  to  a  new  and  enlarged  concept  of  leadership  that  is  based onsustainability   principles,   sustainable   leadership   practices,   and   building   an   inclusive, cooperative, and responsive leadership approach. The purpose of this study is to provide a better understanding of the concept of sustainable leadership, and it does this by situating sustainability within  the  context  of  leadership  and  clarifying  the  idea  of  sustainable  leadership  based  on sustainability  and  sustainable  development,  styles  of  sustainable  leadership,  characteristics  of sustainable leaders, and practices of sustainable leadership.

STUDIA MUNDI - ECONOMICA  9 : 3  pp. 55-65. , 11 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

24. Gebremichael, Askale;  Sándor, Zsuzsanna J;  Szücs, Anita;  Ardó, László;  Kucska, Balazs   
Replacing fishmeal with black soldier fly (Hermetia illucens) & yellow mealworm (Teneberio molitor) meal on apparent digestibility, body condition index & growth performance of African catfish (Claris gariepinus)

Abstract

In this study, the effects of feeding corn or wheat-based diets was investigated on the performance parameters and caecal microbiota composition of Ross 308 broiler chickens. In total, 192 male one-day-old Ross 308 broiler chickens were divided into two dietary treatment groups using six replicate pens of 24 chickens. Beside a corn-soybean based control diet (C) a wheat and wheat bran containing diets (W) were fed. At day 40, two chickens
per pen were slaughtered and caecal chymus samples were collected for the determination of microbiota composition with 16S rRNA gene targeted Illumina MiSeq sequencing. Wheatbased diets resulted significantly higher growth rate (2509g vs. 2354g) and lower feed conversion ratio (1.43kg/kg vs. 1.58kg/kg) compared with the control diet. Relative abundance of phylum Lentisphaerae was significantly higher (p < 0.009, q< 0.086) in the case of treatment W (11.8%) compared to the control group (6.8%). The genera of this phylum produce transparent exopolymers, which form from dissolved polysaccharides. Furthermore, this phylum includes members that are importance in the carbon and nitrogen cycle in the caecal content. Our results suggest that differences in the microbiota composition could at least partly
responsible for the improved production traits when wheat-based diets are fed.

In: Vladimir, Brajković; Vlatka, Čubrić Čurik; Ino, Čurik; Ivana, Držaić; Mario, Shihabi (szerk.)  ASD 2022 - Book of Abstracts Zágráb, Horvátország :  University of Zagreb, Faculty of Agriculture  (2022)  115 p.  pp. 78-78. , 1 p.

A tanulmány letölthető itt.

25. Hancz, Csaba;  Varga, Dániel   
A probiotikumok szerepe a fenntartható akvakultúrában: Irodalmi áttekintés

Absztrakt

Az akvakultúra a világ egyik legnagyobb, gyorsan fejlődő élelmiszertermelő ágazata, amelyet sokféle intenzitással és technikával művelnek, és amely jelentősen hozzájárul világszerte a leginkább rászorulók megélhetéséhez. Napjainkban az ökológiai fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak egyre nőnek ebben a hatalmas és rendkívül szerteágazó technológiai változatosságot mutató ágazatban is, csakúgy, mint az egész mezőgazdaságban. A probiotikumok alkalmazása az akvakultúrában már hosszú múltra tekint vissza, és kezdettől fogva a fenntarthatóbb termelés céljait szolgálta, azonban az intenzív rendszerek elterjedése a globális éghajlatváltozással együtt új kihívásokat jelent. A mikrobiom kutatás a közelmúltban elképesztő fejlődést mutatott a humán egészségügytől a környezetvédelemig számos területen, és az új technikákat sikeresen adaptálták a probiotikumok akvakultúrában történő alkalmazása terén is. A jelen munka célja, hogy a csaknem feldolgozhatatlanul nagy információhalmazból válogatva áttekintést adjon erről a területről, az alapfogalmak tisztázásától a legmodernebb technikák bemutatásáig.

HALÁSZAT - TUDOMÁNY  8 : 2  pp. 3-13. , 11 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

26. Hancz, Csaba   
Application of Probiotics for Environmentally Friendly and Sustainable Aquaculture: A Review

Abstract


Aquaculture plays an important role in food production for the world population and at the same time for the livelihood of the most needed globally. The concerns about sustainability and ecological health are growing in this extremely diversified sector just like in the whole agriculture industry. The use of probiotics in aquaculture already has a long history and has served from the beginning the goals of more sustainable production; however, the expansion of intensive systems along with global climate change produces new challenges. The present work aims to provide an overview of the most relevant literature. Firstly, the microbiome of aquatic animals and its functioning is surveyed followed by the aims and methods of probiotic application. The screening and testing of novel probiotics are also assessed as well as the scientific and technical novelties in probiotics research. The mainstream development in probiotic research aims to serve the sustainability of aquaculture in all respects including traditional animal health, feed efficiency, and environmental issues. New state-of-the-art techniques may lead to a future paradigm change in aquaculture under the aegis of the Blue Revolution.

SUSTAINABILITY  14 :  22  Paper: 15479 , 16 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

27. Kapás, György Ádám;  Lőrinc, Balázs;  Káposzta, József   
A vidéki tér fenntartható fejlesztési lehetőségének vizsgálata, különös tekintettel az ipari kender hasznosítására

Absztrakt

Az elmúlt években lezajló, életünket nagyban meghatározó konjunkturális változások hatására a társadalomnak szükségszerűen szembesülnie kellett azokkal az externáliákkal, amelyek mind az egészségünket, környezetünket, továbbá jóléti viszonyainkat is átstrukturálták. A társadalom tagjai a pandémia időszaka alatt többségében felértékelték egészségük és az élhető környezet fontosságát,  a  tipikusan  vidéki  jellemzőkkel  bíró  életforma  jelentőségét,  az  élhető  tér kialakítását, köztük az alternatív, fenntartható építészeti lehetőségek kiaknázását egyaránt. Fontos  megemlítenünk,  hogy  a  természet-,  társadalom-és  gazdaság  hármas  egységének együttes kezelése az integrált vidékfejlesztés alapjaiként határozhatóak meg, ahol a természet halmazában helyezkedik el a társadalom és azon belül a gazdaság halmaza. Ebből kifolyólag minden  egyes,  a  gazdasági  folyamatokat  befolyásoló  tevékenységek  mögött  a  természet dimenzióját  kell  előtérbehelyeznünk.  Ezeket  a  szabályszerűségeket  betartva  fenntartható módon lehet az életközösségeket kialakítani. Egészséges életterünk megteremtése érdekében a fenntartható településgazdálkodás céljaiban is szereplő elővigyázatosság elvét alkalmazva a negatív ökológiai hatások minimálisra történő csökkentése és a környezeti feltételek javítása szükségszerű.

STUDIA MUNDI - ECONOMICA  9 : 1  pp. 35-44. , 10 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

28. Kovács, Barnabás;  Czibor, Eszter;  Nyitrainé, Sárdy Diána   
Szalmaborkészítéshez alkalmazott szőlőtöppesztési eljárások kísérleti vizsgálata

In: Pepó, Péter (szerk.)  "Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásban" EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 : Hallgatói tudományos publikációk gyűjteménye

Debrecen, Magyarország :  Debreceni Egyetem  (2022)  280 p.  pp. 143-153. , 11 p

A tanulmány letölthető itt.

29. Milics, Gábor;  Igor, Matecny;  Magyar, Ferenc;  Varga, Péter Miklós  
Data-based agriculture in the V4 countries – sustainability, efficiency and safety

Abstract


The role of agricultural data has significantly increased, and is now seen as an input with a similar weight as land, seed or applied nutrients. The specificity of agricultural data lies in the fact that data appear on several levels, since there
is a considerable amount of public data available, such as meteorological, satellite, or agricultural data recorded in spatial data structures that register field borders, and with the development of the digitalisation of agriculture, more and more private data are being generated that help agricultural holding owners’ work when integrated into the decision-making process. The aim of this paper is to investigate the data required for agricultural practices, as well as to identify risks that the agricultural data handling is facing.

SCIENTIA ET SECURITAS  2 :  4  pp. 491-503. , 13 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

30. Mohammad, Mohammad   
CUSTOMER BEHAVIOUR AND MOTIVATION TOWARDS DAIRY FUNCTIONAL FOOD IN HUNGARY

In: MUHAMMAD, SAFDAR BHATTI; P, SIVASAKTHIVELAN; BABAYEVA-SHUKUROVA, FARAHILA FAZIL; TUBA, FIRAT (szerk.)  4TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES FULL-TEXT BOOK


Abstract

Recently, the development of functional food products has played an essential role in healthy behavior. The increase in knowledge of consumers spurs concerns about health and how diet directly impacts health status. Functional foods are a new type of product that provide consumers with improvements in targeted physiological functions and a healthy lifestyle. Twenty-first-century consumers are seeking foods that have beneficial effects on the body beyond the conventional known nutritional role of the food. However, many consumers are still unclear about what functionality a given represents and the intended purpose of a given food product. In the Hungarian dairy sector, most dairy products stand out as the largest segment of functional foods giving the diversity of Hungarian’s functional dairy market. Several studies have looked at the trends of individual perception and consumer behavior regarding new foods in the market and their functional role in health and disease. The objective of this review is to highlight how health awareness influences the acceptance and consumption of dairy functional foods in Hungary.

Istanbul, Törökország :  BZT Academy Publishing House  (2022)  882 p.  pp. 654-661. , 8 p.

A tanulmány letölthető itt.

31. Mohammad, Mohammad   
DAIRY FUNCTIONAL FOOD PROCESSING AND SUSTAINABILITY IN THE HUNGARIAN MARKET

In: MUHAMMAD, SAFDAR BHATTI; P, SIVASAKTHIVELAN; BABAYEVA-SHUKUROVA, FARAHILA FAZIL; TUBA, FIRAT (szerk.)  4TH INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES FULL-TEXT BOOK

Istanbul, Törökország :  BZT Academy Publishing House  (2022)  882 p.  pp. 662-669. , 8 p.

32. Nagy, Eszter;  Nagy, Rebeka Ráhel;  Nagy, Gábor;  Csivincsik, Ágnes   
Natural dewormers of cervids: effect of amber and acorns on Haemonchus contortus

In: Konjevic, Dean; Bujanic, Miljenko; Skvorc, Nikolina (szerk.)  10th International Deer Biology Congress. Book of abstracts.

Zagreb, Horvátország :  University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine  (2022)  148 p.  pp. 94-94. , 1 p

33. Pintér, Zsófia;  Nagy, Mónika Zita;  Tóth, Katalin;  Varga, József   
The Struggle between Cash and Electronic Payments

Abstract

The assessment of consumer behavior regarding the choice of financial instruments may be extremely important in the near future, since the fight between cash and electronic money has reached a turning point, and electronic payments are slowly defeating cash. On one hand, in the
long term, this possible separation threatens sustainable development goals, and on the other hand, financial awareness can affect the number of purchases and savings. In a survey of 499 people, we examined the reasons behind their decisions, with a particular focus on financial awareness. The
result shows that the vast majority of Hungarian consumers are not yet ready to fully accept electronic payments. It can be stated that financial awareness is not present at all in one-fifth of respondents, and one-third are influenced by habituation in everyday shopping situations, which indicates a lack
of financial awareness. Based on our results, we have concluded that our consumers still find it difficult to abandon cash payments. Financial awareness needs to be improved in parallel with the Hungarian government’s strategy to reduce the use of cash.

ECONOMIES  10 :  12  Paper: 304 , 15 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

34. Szigethy, Anna   
Halott természet – kísérlet tárgyak fizikai és szimbolikus átalakítására

Absztrakt

A 2022 októberében Halott természet címmel megrendezett kiállításom kapcsán Heuréka-szerű boldog felkiáltásról nem beszélhetünk, épp ellenkezőleg. A kiállított fotósorozat és plasztikák témája, anyaga az a nagy mennyiségű műanyag palack, amit pár év alatt egy egyszemélyes háztartás a legnagyobb odafigyelés ellenére is kitermel. Ennek a riasztó, eltűnni nem képes anyagnak a művészi felhasználására teszek kísérletet az új munkákban; de ez az innováció, maga a Heuréka kifejezés esetemben keserű és ironikus színezetet kap. Ugyan lehet, hogy a hagyományos csendélet-tárgyakkal kiegészített kompozíciókon ezek is értékes, megörökítésre méltó tárgyakká válnak, vagy a köztereken elhelyezett plasztikák (amelyeket a szürkére lefestett műanyagpalackokból készítek) szobrokká nemesednek, esetleg ráterelik a figyelmet a túlfogyasztásra: de mindez illúzió és nem megoldás arra, hogy azt a felfoghatatlan mértékű káros anyagot, amit nap mint nap használunk, maradéktalanul átalakítsuk, új funkcióval ruházzuk fel, netán valóban értékessé tegyük.kulcsszavak: csendélet, fenntarthatóság, térhasználat.

ARTCADIA: A KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI  ú.f.1 :  2  pp. 48-52. , 5 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

35. Uwe, Radtke   
K-means cluster analysis of hourly measured power demand in the district heating system in Kaposvár : Putting theoretical figures into practical use

Abstract

In this paper the actual cluster analysis is performed to identify clusters within the Kaposvár district heatingsystem. The data werenot measured directly inhouseholds but at heat transfer stations. The smart meters were installed at the heat transfer stations for several reasons:to measure and control the requiredsupply temperature andalso tofindleakages quicker and easier. K-meansmethod was usedand four different clusterswere identified, which were the following: high demand of heating withlong operating hours,low demand of heating withlongoperating hours and low demand of heating withshortoperating hours. The details and the determined values willbe used for further research.First steps towards identifying new heat sourceshave alsobeen identified.Keywords:smart  meter  data  analysis,carbon  emissions  reduction, waste  heatutilization, energy efficiency, sustainable energy.

REGIONAL AND BUSINESS STUDIES  14 :  1  pp. 57-72. , 16 p.  (2022)

A tanulmány letölthető itt.

36. Dirk, Siegfried Hübner   
HOW CONSUMER BEHAVIOR IS CHANGING AS A RESULT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract:
Two trends can be observed here. At first glance, these appear to
be contradictory. On closer inspection, however, the two trends
are more likely to be seen as a complementary coalition. One direction is toward local, resilient companies, the other toward interdependent international companies. Discount stores are among the so-called systemically important companies and, unlike many, are not affected by the Covid 19
closure. To meet the need and demand, the large discounters have
not only expanded their assortment in the store, but also added the
booming online trade. In the other direction, we find more and more intertwined, interdependent, multinational companies. However, this trend is
more common among multinationals such as IT, machinery and
automotive manufacturers, etc. There is more interconnected production.
The article deals with this challenging situation in the German
consumer sector. What sustainable changes will prevail even after the Covid 19 pandemic?

In: Pop, Gh; Bíró, B E; Csata, A; György, O; Kassay, J; Koroseczné Pavlin, R; Madaras, Sz; Pál, L; Péter, K; Szőcs, A; Tánczos, L J; Telegdy, B (szerk.)  Challenges in the Carpathian Basin : global challenges - local answers : interdependencies or slobalisation? : 15th International Conference on Economics and Business Cluj-Napoca, Románia :  Risoprint  (2021)  1,337 p.  pp. 491-502. , 12 p.

A tanulmány letölthető itt.