Pályázatok

Pályázatok

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 01.


 

A Körforgásos Gazdaság Elemző Központ itt hozza nyilvánosságra az olyan pályázati rendszereket, amelyeknek célja az egyetemi kutatási projektek támogatása és az egyetemi tudományos láthatóság növelése lesz.

PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

​​​​​​​

A Körforgásos Gazdaság Elemző Központ  
PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZATOT hirdet
az Energiahatékonysági Zöld Projekt keretében


A Körforgásos Gazdaság Elemző Központ Publikációs pályázatot hirdet az Energiahatékonysági Zöld Projekt keretében az alábbi feltételekkel:

1. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)
a)    oktatói, kutatói feladatokat ellátó, az Egyetemmel munkaviszonyban álló munkatársai,
b)    hallgatói.

A pályázati feltételek:

a)    a pályázó részéről az Egyetemmel fennálló munkaviszony vagy hallgatói jogviszony a pályázat benyújtásakor, amelynek a pályázati szakasz utolsó napján is fenn kell állnia,
b)    több szerző esetén a köztes szerzőkre az a) pont nem feltétel, de legalább a pályázatot benyújtó vonatkozásában szükséges teljesülnie,
c)    pályázni energiahatékonysággal, klímavédelemmel, fenntarthatósággal, zöldgazdasággal összefüggő publikáció absztraktjával lehet,
d)    az absztraktok elbírálása után a díjazott pályaművek szerzőinek az Egyetem által kiválasztott, a pályázati adatlapon megjelölt lap szerkesztősége részére leadásra kész publikáció kidolgozása szükséges a 3. pont szerinti Fontos dátumok című táblázatban meghatározott határidőre,
e)    a publikáció leadásra kész állapotát a Körforgásos Gazdaság Elemző Központ központvezetője hagyja jóvá, mely döntését nem köteles indokolni,
f)    a díjazott szerzők az absztrakt alapján a kész publikációt szerződéses megállapodás (megbízási szerződés vagy többletfeladat kitűzés) keretében köteles benyújtásra kész állapotra kidolgoznia a 3. pontban heghatározott Fontos dátumok című táblázatban szereplő határidőre,
g)    egy pályázati szakaszban egy pályázó legfeljebb 2 absztrakttal pályázhat, cikkenként külön pályázatot benyújtva,
h)    a leendő publikáción affiliációként kizárólagosan az Egyetem szerepelhet.

A pályázatot többszerzős művek esetén bármelyik szerző benyújthatja, de egy publikáció csak egy díjazásban részesülhet (több szerző esetén a pályázatot benyújtó szerzők együttesét illeti a pályázati összeg egyenlő arányban elosztva, megbízási szerződés vagy többletfeladat kitűzés keretében). Több szerző esetében a pályázat benyújtásához a további szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, melyet a pályázati anyaghoz csatolni szükséges. Illetve a pályázati feltételeknek valamennyi szerző esetében fenn kell állniuk.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemtől más publikációs támogatást kapott absztrakttal a szerző/társzerző az Energiahatékonysági Zöld Projekt Publikációs Pályázatára pályázatot nem nyújthat be.

2. A pályázat elbírálása és a pályázat során odaítélt díj összege

A pályázat során odaítélhető keretösszeg 2 x 1.000.000 Ft a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterében két szakaszban, melyek határidői a 3. pontban szereplő Fontos dátumok című táblázatban szerepelnek.

A pályázatokat a Körforgásos Gazdaság Elemző Központ központvezetője bírálja el szakmai szempontok-, a témák aktualitása és a várható eredmény alapján. A döntést követően jogorvoslatnak helye nincs.

Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül bármikor visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Az díj odaítélésénél előnyben részesülnek

a)    azok a pályázatok, ahol az Egyetem valamely doktori iskolájának témavezetőjének és doktoranduszának közös szerzői műve képezi a pályázat tárgyát,
b)    a Q1-es illetve D1-es folyóiratban megjelentetni tervezett tudományos közlemények,
c)    a kizárólag az Egyetemmel jogviszonyban álló közösen pályázók.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjat a rendelkezésre álló keret kimerüléséig ítéljen meg. A díjazás megbízási díj vagy többletfeledat kitűzés formájában kerül kifizetésre. A díjra való jogosultság feltétele, hogy a pályázatot benyújtó egyetemi munkaviszonya vagy hallgatói jogviszonya a díj kifizetésének időpontjában is fennálljon.
A pályázat során – mindkét szakaszban  az alábbi díjak kerülnek odaítélésre:

Első szakasz:

A Legjobb Green Study (2023. I.) – I. helyezett 500 000 Ft
A Legjobb Green Study (2023. I.) – II. helyezett 300 000 Ft
A Legjobb Green Study (2023. I.) – III. helyezett 200 000 Ft.

Második szakasz:

A Legjobb Green Study (2023. II.) – I. helyezett 500 000 Ft
A Legjobb Green Study (2023. II.) – II. helyezett 300 000 Ft
A Legjobb Green Study (2023. II.) – III. helyezett 200 000 Ft.


3. A pályázatok beérkezésének határideje

A pályázatok benyújtása folyamatosan történik, két pályázati szakaszban az alábbiak szerint:


Fontos dátumok

Első szakasz
Absztrakt benyújtási határidő    2023.08.31.
Absztraktok bírálata, díjak odaítélése    2023.09.10.
Szerződéskötés kezdő napja (megbízási szerződés, többletfeladat kitűzés megállapodás)    2023.09.15.
Benyújtásra kész publikáció leadása a KGEK-nak és a szerkesztőségnek (megbízási szerződés, többletfeladat kitűzés megállapodás szerinti teljesítési határidő utolsó napja)    2023.10.30.


Második szakasz
Absztrakt benyújtási határidő    2023.09.30.
Absztraktok bírálata, díjak odaítélése    2023.10.10.
Szerződéskötés kezdő napja (megbízási szerződés, többletfeladat kitűzés megállapodás)    2023.10.15.
Benyújtásra kész publikáció leadása a KGEK-nak és a szerkesztőségnek (megbízási szerződés, többletfeladat kitűzés megállapodás szerinti teljesítési határidő utolsó napja)    2023.11.30.


A benyújtás módja:
A pályázat benyújtható postai úton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Körforgásos Gazdaság Elemző Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u 1.) vagy személyesen, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Körforgásos Gazdaság Elemző Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u 1. 2. emelet 2019. szoba.
A borítékra a pályázó nevét fel kell tüntetni és a borítékra rá kell írni: „Publikációs Pályázat KGEK”.

A pályázati felhívás, a pályázathoz szükséges Adatlap, illetve az Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat, valamint a további benyújtandó igazolásokra/dokumentumokra vonatkozó technikai információk letölthetők a https://korforgas.uni-mate.hu/ oldalról a Pályázatok menüből.

Gödöllő, 2023. 08. 01.


Prof. Dr. Boros Anita
Körforgásos Gazdaság Elemző Központ, Központvezető

A pályázathoz kitöltendő és benyújtandó dokumentumok:       

Pályázati adatlap (letölthető erről a linkről)         

​​​​​​​A MATE HR Igazgatósága által kiállított munkaviszony igazolás. Hallgatók esetében hallgatói jogviszony igazolása.

Munkaköri leírás másolata vagy a közvetlen munkahelyi vezető igazolása az oktatói, kutatói feladatok ellátásáról. (Hallgatók esetében nem szükséges.)

Köztes szerzőség esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy rajta kívül a cikknek nincs másik köztes szerzője a MATE-ról VAGY közös nyilatkozat, amelyben a MATE köztes szerzők megállapodnak és hozzájárulnak a pályázó személyéről. (letölthető erről a linkről)

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat (letölthető erről a linkről)

A teljes felhívás letölthető erről a linkről.

​​​​​​​​