Közreműködő szervezetek

Közreműködő szervezetek

Utolsó frissítés: 2023 június 13.

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) törekszik az építési vállalkozások, szakemberek, oktatók és tanulók zöldinnovációs és fenntarthatósági tevékenységének fejlesztésére, és az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteik bővítésének támogatására. Az ÉVOSZ szakmai munkája során az építési ágazat szereplőivel együttműködve feladatának tekinti a magyar gazdaság versenyképességének javítását, a körforgásos gazdaság feltételeinek megteremtését, és elősegíti a vállalkozások körforgásos gazdaságra történő átállását. Szakszövetségünk segíti a körforgásos gazdaság megteremtése érdekében jelentős változásokat elindító innovatív termékek és technológiák piacra jutását, a legjobb zöldinnovációs gyakorlatok hazai elterjedését. Egyik küldetésünk a fenntarthatóság szem előtt tartása mellett az építőipari és a mérnöki szolgáltatások területén a digitális transzformáció, valamint a technológiai innováció jövőbe vezető trendjeinek megvilágítása. Az ÉVOSZ az energiahatékony és zöld építésgazdaság megvalósítása érdekében elismerő oklevelet adományoz egy a moduláris építészet, green retrofit, innovatív alap- vagy építőanyaggyártás során létrehozott termékért vagy technikai megoldást nyújtó vállalkozás számára.

evosz.hu

Fabunio Magyar Bútor és Faipari Szövetség

A Fabunio egy 21. századi platform a fa- és bútoripar számára. Közös víziója, egyúttal kreatív válasza azokra a gazdasági és ökológiai folyamatokra, amelyekre hatékonyan reagálni hagyományos szövetségi keretek között már nem volt lehetséges. A kreativitás, a design, a fenntarthatóság és a generációkban való gondolkodás olyan kulcsfogalmak, amelyek a szövetség minden egyes lépését meghatározzák. Így örömmel támogatja az EXPO rendezvényét is. A WOODCircle nemzetközi Erasmus+ projekt célja, hogy a körkörös és fenntartható faipar új profiljának kialakítására összpontosítva ismertesse az iparág kettős átalakulását, mely képes megoldani mind a műszaki, mind a környezetvédelmi kérdéseket, támogatva ezzel egy olyan etikus folyamatot, amely a termelésen alapul, ugyanakkor tiszteletben tartja a fenntarthatóság alapelveit (például: hulladékcsökkentés, újrahasznosítás és környezetbarát anyagok használata). A fentieket szem előtt tartva, az innovatív szakmai profil küldetése, hogy megerősítse tudásukban az ágazatban tevékenykedő fiatalokat és szakmai lehetőségeket teremtsen a fiatal, Európai Unióban élő fa-, valamint bútoripari (W&F) ágazatban a saját karrierútjukat bejárni kívánó munkavállalók számára. A projekt eredménye egy új, a partnerek által közösen fejlesztett tananyag lesz. A minőségi online tanfolyam 5 európai nyelven kerül kidolgozásra, nyílt és ingyenes online tanfolyamként lesz elérhető. A FABUNIO online szakmai lapja a FATÁJ, amely közzéteszi az EXPO-val kapcsolatos megjelenéseket.

fabunio.hu

Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) az Országgyűlés hozta létre a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény elfogadásával. A hivatal a törvény hatályba lépésével egyidejűleg, 1991. január 1-jén kezdte meg működését. A versenyellenes magatartások tilalmának törvénybe iktatását és a szabályok betartása felett őrködő GVH létrehozását a gazdasági hatékonyságot kikényszerítő piaci verseny szabadságának és tisztaságának védelme motiválta. A Gazdasági Versenyhivatal elkötelezett a zöldre festéssel szembeni fellépésben. "A zöldre festés jelenségével azért szükséges foglalkoznunk, mert megrendítheti a fogyasztók bizalmát a környezettudatos, fenntartható ciklusú termékek választásában" A jelenség hátrányba sodorja a piacokon a valóban fenntarthatóságra törekvő, és ebbe komoly innovációt, energiát és költségeket fektető cégeket, ha egyes versenytársaik szimpla megtévesztéssel helyezik magukat előtérbe. Ez a valódi fenntarthatósági programok és környezetbarát technológiák érvényesülése ellen hat, amely nyilvánvalóan káros a társadalomra nézve. Éppen ezért fontos hogy a Hivatal támogassa a zöld megoldásokat hangsúlyozó törekvéseket, így az EXPO rendezvényét is.

gvh.hu

Greenology

A Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont 2021 januárjában azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hazai építésgazdaságot a zöld átállásban. A Tudásközpont szoros együttműködésben működik a hazai építésgazdasági szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, a fenntartható és zöld építésgazdasági kutatásokban élen járó egyetemekkel. Kutatói állandó résztvevői, előadói a hazai fenntartható építésgazdasággal összefüggő konferenciáknak, rendezvényeknek, így közreműködő szervezetként támogatja az EXPO-t is.

greenology.hu

Green Policy Center

A Green Policy Center-t fenntarthatósági és klímaváltozási szakemberek hozták létre, akik kiterjedt adminisztratív és üzleti tapasztalattal rendelkeznek a hazai és nemzetközi fenntarthatósági és klímapolitikai kihívások feltérképezésében és kezelésében. Mindegyikben közös az az akarat, hogy modern, zöld megoldásokon alapuló klímasemleges és fenntartható Európát hozzanak létre. A tröszt munkatársai több éves tapasztalattal rendelkeznek klímapolitikai és fenntarthatósági tanácsadás és stratégiafejlesztés terén mind az állami, mind a magánszférában. Részt vettek hazai és nemzetközi stratégiák, akciótervek, jogszabályok, projektek kidolgozásában, értékelésében. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek mind hazai, mind nemzetközi fenntarthatósági körökben, így megalapozott és sokrétű megoldásokat tudnak nyújtani a felmerülő környezeti kihívásokra.

greenpolicycenter.com

ISO Fórum

Az ISOFÓRUM Egyesület 30 éve alakult közhasznú, nonprofit, civil szervezet, melynek közel 300 vállalkozás és 200 egyéni tagja van. Fő tevékenységük: Szakmai konferenciák, céglátogatások, tapasztalatcserék és továbbképzések szervezése a legjobb gyakorlatok megismerése érdekében, a minőségtudatosság, a szervezeti minőségkultúra, a környezetirányítási és fenntarthatósági témakörökben. E témakörök minden évben előtérbe kerülnek a Nemzeti Minőségügyi Konferencián, melyen több száz résztvevő vesz részt. JÖVŐKÉPÜK: Az ISOFÓRUM Egyesület Magyarország legismertebb és legelfogadottabb minőségügyi egyesülete, amely minőségi szolgáltatásokat nyújt. A Zöld E-EXPO rendezvényt fontosnak tartják, mert rendezvényeiken a fenttarthatósági fejlődési célkitűzések, és az építőipari körforgásos gazdaság előkelő helyen szerepelő témakörök.

isoforum.hu

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület egy olyan csapat kezdeményezésére jött létre, akik elhivatottak a közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése, megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt. Megosztani a jogalkalmazókkal csak azt tudjuk, amink van: a töretlen lelkesedésünk, a hatékony közigazgatásért való tenni vágyásunk és az eddig megszerzett tudásunk, ismereteink. Ennek jegyében az Egyesület megalakítása óta számtalan szakmai rendezvénnyel tudta a közigazgatási szakemberek munkáját támogatni szerte az országban. A fenntarthatóság elvének érvényesülését a közigazgatási szektorban is fontosnak tartja, így közreműködő szervezetként támogatja az EXPO megvalósulását.

keje.hu

Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. olyan technológiai innovációkat keres, amelyek hozzájárulnak a környezeti fenntarthatóság biztosításához és mérséklik a klímaváltozás negatív hatásait. A Kék Bolygó Alapítvány 100%-os tulajdonában álló alapkezelő célja, hogy tőkealapjain keresztül a korai fázisú vállalkozások számára kockázati tőkebefektetést biztosítson. Az együttműködés keretében szakmai segítséget nyújt azoknak az ötleteknek, amelyek valós megoldást kínálnak egy környezeti kihívásnak.

klimaalap.hu

Kiváló Minőségű Élelmiszer

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy a Nébih szaktudására és komplex vizsgálati rendszerére alapozva jött létre. Az általa nyújtott sokrétű garanciának köszönhetően, a KMÉ-védjegy jelenleg az egyik legmagasabb szintű elismerés Magyarországon az élelmiszerek viszonylatában. Olyan nemzeti minőségrendszer, amelyet az Európai Unió is hiteles minőségi tanúsítványként ismer el. Különleges értéke, hogy folyamatosan bővül, a valós piaci igényekkel összehangolt, új pályázható termékkörökkel egészül ki. Ezzel lehetőséget nyújt a különböző élelmiszeripari területek gyártóinak és márkatulajdonosainak, hogy termékeik kiválóságát tanúsíthassák. A KMÉ-védjegy három pilléren nyugszik: a kiváló minőség és az élelmiszerbiztonság mellett a fenntarthatóság is alapkövetelmény a védjegyet viselő élelmiszerekkel szemben. A 21. században az élelmiszer-előállítóknak szem előtt kell tartaniuk a környezetvédelem szempontjait, és ennek a szemléletnek a termékek előállításától kezdve, egészen a gyártási folyamat utolsó lépéséig, azaz a környezetkímélő és fogyasztóbarát csomagolási technológia alkalmazásáig szükséges terjednie. A Nébih és a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy kölcsönösen támogatja, hogy a környezetbarát, zöldinnovációs szemlélet a magyarországi élelmiszerláncban is egyre dominánsabbá váljon. Ennek szellemében összefogásban csatlakoznak a különdíjat felajánlókhoz a Zöldinnovációs és Energiahatékonysági Expó keretében.
A KMÉ EXPO együttműködéséről szóló cikk elérhető itt.
Zöldinnovációs különdíj

kme.hu

Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság évek óta támogatja a fenntarthatóságot, kiemelt célja, hogy ösztönözze a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések elterjesztését – erre tekintettel vesz részt a Zöld E-EXPO rendezvényen. A vonatkozó szabályozást, az elérhető jó gyakorlati példákat, útmutatóit különálló fenntarthatósági weboldalán teszi közzé. A szervezet rendszeresen tart e témában konferenciákat, munkatársai egyetemi képzés keretében is oktatják a fenntarthatósági szempontok közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazásának lehetőségeit. A Hatóság 2021 áprilisában elindította a Fenntartható Magyarországért Programot, valamint már 2018-ban megalapította a Közbeszerzési Nívódíjat és a Közbeszerzési Kiválósági Díjat. A díjakra kiírt pályázat célja az, hogy fenntarthatósági szempontokra hangsúlyt fektető, színvonalas közbeszerzési pályaművek és eljárások kerüljenek a szakmai figyelem középpontjába. Magyarország zöld közbeszerzési stratégiájában a Kormány a Közbeszerzési Hatóságot zöld közbeszerzési kompetencia centrumnak jelölte ki.

kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzési Hatóság fenntarthatósági tevékenységéről szóló videó elérhető itt.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz. A kamarának kiemelt felelőssége van abban, hogy tagjai részére magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, melynek gazdasági eredményeit elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevő tagjai kell hogy élvezzék. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt szerepet tulajdonít a gazdálkodóink előtt álló innovációs és technológiai kihívásoknak, az arra adott egyéni válaszok, jó gyakorlatok bemutatásának, éppen ezért örömmel csatlakozik az EXPO rendezvényéhez is támogató partnerként.

nak.hu

Nestlé

A világ legnagyobb élelmiszeripari vállalataként a Nestlé felelősségének tekinti az élelmiszer-előállítási és -ellátási láncok átalakítását. Ezzel hozzájárulnak a bolygó természetes erőforrásainak megújulásához és a fogyasztók fenntarthatóbb táplálkozásához. A nettó zéró kibocsátás felé vezető úton elsősorban arra összpontosítanak, hogy csökkentsék a fosszilis energiahordozóktól való függésüket. Emellett céljuk, hogy megóvják a rendelkezésükre álló erőforrásokat, és fokozatosan visszaszorítsák az energiafelhasználásukat. A Nestlé munkatársai világszerte döntő szerepet játszanak abban, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátási célkitűzésünket. Úgy gondolják, hogy a nettó zéró kibocsátási szintet úgy tudják elérni, ha minden terület szakértőjét bevonják a közös gondolkodásba, és nemcsak gyártási és csomagolási folyamatainkat alakítják fenntarthatóbbá, hanem a logisztikai rendszereket is.

nestle.hu

Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az Agrárminisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése – a hatályos Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések alapján – a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig, valamint annak biztosítása, hogy a magyar vásárlók minőségi élelmiszerekkel találkozhassanak a boltok polcain.

portal.nebih.gov.hu

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A következő évek egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudjuk felelős módon örökül hagyni bolygónkat a következő generációk számára. A fenntarthatóság kapcsán Magyarországon is megkezdődött az értékteremtő közös gondolkodás, amelynek során a tudástermelésért felelős egyetemek és kutatóintézmények együttműködnek a nagyvállalatokkal, kis- és középvállalkozásokkal, civil szervezetekkel és a közigazgatással. A stratégiai szemlélet és a mielőbbi cselekvés hasznot hajt nemzetgazdasági szinten (GDP növekedés), a vállalkozások szintjén (növekvő globális versenyképesség) és társadalmi szinten (pozitív környezeti, ökológiai hatás) is. Az NKFIH mindezt pályázati finanszírozással, szakmai szerepvállalással, szemléletformálással segíti elő. 2018 óta az NKFI Alapból összesen mintegy 25 milliárd forint támogatás jutott fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre és innovációkra, a hulladékok újrafeldolgozásától az innovatív víztisztítási megoldásokon át a környezetbarát növényvédő és növénytápláló szerek fejlesztéséig, a vállalati projektektől a nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudásközpontok, „zöld” műhelyek kialakításáig (tematikus Kompetencia Központok, Nemzeti Laboratóriumok, Tudományos és Innovációs Parkok).

nkfih.gov.hu

Magyar Bankholding Zrt.

Az MBH Bank, azonosítva korunk legfőbb kihívását, a környezeti és működési fenntarthatóságot, elkötelezett abban, hogy a hazai pénzügyi piacon a fenntartható gazdasági működés megteremtésének kulcsfontosságú szereplője legyen. Piaci részesedéséből kifolyólag ügyfelei és partnerei komoly elvárásokat támasztanak vele szemben ezen a területen. A bank a fenntarthatósági stratégiájának megvalósítása érdekében két stratégiai célt fogalmazott meg, amely egyrészt pénzügyi intézmény szerepéből, másrészt felelős vállalatcsoport szerepéből adódik: "MBH Bank, partner a fenntartható pénzügyekben" – A pénzintézet számára kiemelt cél egy olyan infrastruktúra, termék- és szolgáltatási paletta létrehozása a lakossági és a vállalati ügyfeleknek egyaránt, amely hozzásegíti őket saját fenntarthatósági és klímacéljaik megvalósításához. "MBH Bank, a felelős vállalatcsoport" – Emellett a vállalat számára fontos, hogy a saját működésében adoptálja a fenntarthatósági elveket.
MBH Bank Nyrt. – Partner a fenntarthatóságban

magyarbankholding.hu

Magyar Bankszövetség

A Magyar Bankszövetség a fenntarthatóság elkötelezett híve. Üdvözítőnek tartják az ilyen innovatív megoldásokat alkalmazó vállalkozások növekedését. A Magyar Bankszövetség keretein belül működő Fenntarthatósági Munkacsoport tagintézményeinkkel közösen folyamatosan törekszik az ügyféligények kielégítésére annak érdekében, hogy minél több energiahatékonyságot növelő beruházás jöhessen létre az Európai Uniós és hazai célkitűzések elérése érdekében, és az ehhez szükséges banki termékek rendelkezésre álljanak. Az előbb említettek okán tartják kiemelten fontosnak a Zöld Innovációs EXPO támogatását.

bankszovetseg.hu

Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

Szerencsére a felgyorsult fejlődés, a környezet és az életkörülmények gyors változása ma már egészen más tartalmat kölcsönöz a dísznövénytermesztés fogalmának, mint ahogy korábban tartottuk. A dísznövények használata a 21. századra általánossá vált, életünk szinte elviselhetetlen lenne nélkülük. Az ágazat profitképes, vagy azzá tehető, de ha gazdasági jelentőségét nézzük, akkor meg kell állapítanunk, hogy nagy szerepe van a foglalkoztatásban, és a vidék népességmegtartásában. Segíteni kell az önköltséget csökkentő alternatív energiák hasznosítását, különösen a termálenergia széleskörű elterjedését, a hozzá szükséges beruházások pénzügyi hátterének megteremtésével. A Szervezet szeretné a kutatást, oktatást, szaktanácsadást magasabb szintre emelni, mert a nemzetközi szintéren csak nagyobb felkészültséggel lehet versenyképessé válni. A megnövekedett környezetvédelmi előírásoknak eleget kell tenni.

diszkerteszek.hu

Magyar Fejlesztési Bank

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) közel 30 éve elkötelezetten támogatja a hazai vállalkozásokat és fejlesztési intézményként eddig is kitüntetett szerepe volt a fenntarthatósági szempontból fontos ügyek finanszírozásában. A kis- és középvállalkozások hiánypótló finanszírozása, az európai uniós energiahatékonysági programok közvetítése, a zöld kötvény kibocsátásoknál betöltött befektetői és garantőri szerep vagy a COVID-19 világjárvány gazdasági hatásainak mérséklésére indított programok egyaránt fontos mérföldkövei ennek a missziónak. Az eddig megtett lépéseken túl, az MFB a következő időszakra szóló stratégiájában is a kiemelten fontos területek közé emelte a fenntarthatóság kérdését. Szeretnénk ezen a területen tovább erősíteni mind a Bank belső működését, mind pedig a finanszírozási tevékenységét is. Az MFB fontos küldetésének tekinti, hogy élen járjon a fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatok és szemlélet hazai elterjesztésében. A finanszírozás terén folytattuk a kockázatkezelési rendszer felkészítését a fenntarthatósági és klímakockázatok értékelésére, elindult a zöld fókuszú termékfejlesztés előkészítése, illetve megkezdtük a fenntarthatósági finanszírozási keretrendszerünk kialakítását. A kapcsolódó feladatok összetettségére tekintettel létrejött egy, a Bank ESG feladatainak koordinálásáért felelős terület, amely magasabb szinten támogatja a fenntarthatósági stratégia továbbfejlesztését és hatékony megvalósítását. Az MFB saját fenntartható működése, illetve a fenntarthatóság szempontjából fontos projektek támogatásán túl feladatának érzi olyan rendezvények, kezdeményezések támogatását is, amelyek bemutatják a hazai zöld ötleteket és jó gyakorlatokat, és amelyek szakmai fórumként szolgálnak az ötletek, javaslatok becsatornázásához.

mfb.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Meggyőződésük, hogy az innováció elvén nyugvó vállalkozásfejlesztési programok kiszélesítése kulcsfontosságú szerepet képvisel a hazai vállalkozások dinamikus fejlődésében. Az MKIK Elnöksége mellett működő Kutatásfejlesztés-és Innovációs Kollégium elsősorban azt tartja szem előtt, hogy a mindenkori vállalati igényekre optimális válaszokat tudjon adni, ezzel is segítve a vállalatok versenyképes pozíciójának javítását, exportmegjelenésük fokozását. A 21. század a gyors változások korának tekinthető. Ilyen környezetben azok a vállalkozások lehetnek sikeresek, amelyek képesek arra, hogy előre gondolkodjanak, aktív stratégiát alkossanak, rugalmasak, agilisak és nyitottak legyenek – mindezt az innovatív szemléletmód, és az innovációt támogató üzleti környezet keretrendszerében. A vállalkozások üzleti környezetének javítása, fejlesztése, az innovatív ötletek támogatása, az innovációs tevékenységek ösztönzése érdekében aktív szerepet vállal az MKIK, így támogatja az EXPO rendezvényét is.

mkik.hu

Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában - tagvállalatainak célkitűzéseivel egyezően - az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll. A Magyar Innovációs Szövetség célja, hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elősegítse. A Szövetség célja többek között az is hogy széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő innovációs teljesítmények, így örömmel csatlakozik az EXPO küldetéséhez.

innovacio.hu

Magyar Közút NZrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt években több olyan fejlesztést valósított meg, amellyel közelebb hozta a klímasemlegességet, így telephelyeket újított fel, környezetbarát járművekre cserélte a gépjármű flotta jelentős részét. Ebbe a sorba illeszthető, hogy – folytatva a cég által már évek óta kidolgozott fenntarthatósági jelentések által megkezdett utat – a Társaság középtávú klímastratégiát készített. A 2030-ra megalkotott jövőképben a cég a hazai fenntartható közúti mobilitást meghatározó szereplőjeként pozícionálja magát, elsősorban a felelős közútkezelésen és növénygazdálkodáson keresztül. A klímastratégiai dokumentumban kijelölésre kerültek azok a kibocsátás-csökkentő, alkalmazkodási és szemléletformálási célok, továbbá konkrét intézkedések, amelyek megvalósításán keresztül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. integráns része és aktív alakítója lesz a fenntartható és klímasemleges Magyarországnak.

kozut.hu

Magyar Minőség Társaság

A Társaságban azt vallják, hogy a XXI. században a MINŐSÉG már a mindennapi életünkre kiterjedő, általános fogalom. A Zöld Innováció, pedig a jövő kulcsa. Ezért is támogatják a maguk eszközeivel minden hasonló kezdeményezést. Társaságuk havi rendszerességgel megjelenő e-lapja, a Magyar Minőség szívesen és ingyenesen ad helyet az ilyen jellegű rendezvények, pályázatok meghirdetésének.

quality-mmt.hu

Magyar Nemzeti Bank

A fenntarthatósági fordulat jelentős részben pénzkérdés. Az előttünk álló feladat annak elérése, hogy a szennyező tevékenységekre jutó pénzügyi források fokozatosan elapadjanak, miközben tiszta megoldásokra egyre több pénz jusson. Magyarországon a pénzügyi rendszer működése felett őrködő MNB felismerte szerepét ebben a folyamatban, és – az inflációs céljainak veszélyeztetése nélkül – mindent megtesz a fordulat sikeréért. Az MNB fenntarthatósági törekvései több irányból hatnak: zöldülésre ösztönzik a pénzügyi piac szereplőit, részt vesznek a zöld pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tevékenységekben, miközben a jegybank csökkenti saját ökológiai lábnyomát a példamutatás jegyében. Az MNB zöld tevékenységét 2021. augusztusa óta törvényi mandátum is támogatja. Jóllehet a nagyvilágban más jegybankok is egyre aktívabban foglalkoznak a környezeti fenntarthatósággal, de a magyarországihoz hasonlóan erős felhatalmazással kevesen rendelkeznek.

mnb.hu

Mezőgépgyártók Országos Szövetsége

A hazai mezőgazdasági gépek fejlesztésénél a termelés fenntarthatóságának biztosítása elsődleges szempont: többek között a termőtalaj védelme, a káros emissziók csökkentése, a szervestrágyázás környezetkímélő megvalósítása, az energiafelhasználás csökkentése, a kombinált műveleti összevonások, a mechanikus gyomirtás, a digitális megoldások alkalmazása jól megfigyelhető innovációs trend. Olyan eszközrendszerek fejlesztésére is sor került, amelyek kifejezetten a körforgásos gazdaság megvalósítását szolgálják, ilyenek például biomassza kezelő, aprító és komposztáló egységek. Az együttműködésünk keretében remélhetően piacképes igények vetődnek fel új gépek, megoldások vonatkozásában.

megosz.eu

SPAR Magyarország Kft.

A SPAR aktív és úttörő szerepet vállal a Föld jövőjét érintő ügyekben. 2019 őszén ezen tevékenységünket egységes keretbe szerveztük, összekötve a fenntartható fejlődés - számunkra kiemelt - ágait, mint a környezetvédelem, az egészséges életmód támogatása, az élelmiszer-biztonság, a munkatársak támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás. A fenntarthatósági céljainkat pedig egy új ernyőmárka fémjelzi mostantól, melynek szlogenje: „SPAR - a fenntartható jövőért”. A SPAR Magyarország magas szintű kereskedelmi tevékenységét alapítása óta a környezetet figyelembe véve végzi. A környezettudatosság az üzlethálózatban, a logisztikai központokban és a cégközpontban is a mindennapok része. A vállalat digitális megoldásokkal csökkenti az áruházai működéséhez szükséges, papíralapú adminisztrációt. Az intézkedés révén a vállalat 14 tonna papírt takarít meg már 2023-ban.

spar.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagyon fontosnak tartja, hogy elébe menjünk a gazdaság és a környezet által támasztott kihívásoknak. Az elmúlt másfél évben kiemelt szerepet kapott a kamara működésében és szemléletében a fenntarthatóság és a zöld gazdaság. Folyamatosan alakítja át napi működését, hogy szervezetként és az épületek működtetésében egyre jobban alkalmazzák a zöld szemléletet. Elkezdték az épület energiahatékonyságának javítását, képezik a "zöld" kollégákat, hogy segíteni tudjanak azoknak a vállalkozásoknak, akik ezután szembesülnek a fenntarthatósági követelményekkel, előírásokkal. Sikeres volt a fenntarthatósággal kapcsolatos mentor programuk, ahol az érdeklődő vállalkozásoknak olyan mentor vállalkozások segítettek az átállásban, akik maguk már eredményesen alkalmazzák a fenntarthatóság elveit a gyakorlatban is. Igyekeznek példát mutatni a napi működésükkel.

szabkam.hu

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A TÖOSZ több mint 30 éves szakmai múltjával a háta mögött, jelenleg is az ország legnagyobb, legerősebb, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, korszerű infrastruktúrával, elismert szakértőkkel és magasan képzett apparátussal rendelkező érdekvédelmi szervezete. A TÖOSZ betölti országos érdekvédelmi szerepét, kiteljesíti szolgáltató funkcióját, tudatosan bővíti hálózati együttműködését és folyamatosan növeli taglétszámát és önkormányzati érdekvédelmi befolyását. A TÖOSZ az új önkormányzati törvény szabályozása alapján is országos érdekszövetségnek minősül és a kormányzat stratégiai partnere. A fenntarthatóság és a zöld innovatív megoldások minden települési önkormányzat esetében egyre nagyobb jelentőséggel bír, így a TÖOSZ támogat minden ezirányú kezdeményezést, így az EXPO rendezvényét is.

toosz.hu

Vízipari Holding Zrt.

Az elmúlt években a megváltozott klímaviszonyok miatt a víz egyre nagyobb stratégiai fontossággal bír a termelési folyamatokban, ideértve az ipar és a mezőgazdaság területét is. A Vízipari Holding, amely az ipari, agrár és önkormányzati szektorokban is jelen van, azt vallja, hogy a víz a körforgásos gazdaság alapja, ezért mind a termelési, mind pedig a tisztítás folyamatában számos megoldással szolgál. Projektek során a fő célkitűzés a víz újra felhasználása, hogy csökkenjen a természetes vízforrások igénybevétele. Az VH minden szolgáltatásával támogatja az ügyfelek fenntarthatóságra és zöld megoldásokra való átállását, amelyek hozzájárulnak a vízgazdálkodás területén a fenntartható fejlődéshez.

vizipariholding.hu